Malick Sidibé: cronista de la libertad

El Pais, Octobre 13, 2017

Par Gloria Crespo MacLennan